Anmälningar om byggande från 1.7.2014

De nya skyldigheterna vid byggande träder i kraft 1.7.2014. Både företag och hushåll ska fr.o.m. juli lämna uppgifter om byggarbeten.

http://www.skatt.fi/anmalningarombyggande

Vid behov hjälper vi er med anmälandet!