Outsourcing

Företagets ekonomiadministration kan med fördel läggas ut på en utomstående tjänsteleverantör delvis eller helt.  Fördelen är oftast både ekonomisk och kunskapsmässig. Att investera och upprätthålla egna datasystem samt kunskapsnivån är oftast dyr och många har inte råd att satsa lika mycket i dessa som en bokföringsbyrå.

Vad vinner man på att välja en auktoriserad bokföringsbyrå? Bokföringsbyråns kunnande, system och verksamhetsmodell är granskad. Ekonomiadministrationsförbundet övervakar byråns verksamhet regelbundet samt kräver regelbunden skolning av personalen. En auktoriserad bokföringsbyrå har ansvarsförsäkringen i skick.

Det mesta av företagets administration kan läggas ut. Bokslut och löpande bokföring, fakturering och löneberäkning är de mest vanliga. Fråga oss hur vi kan hjälpa er. Fast ni inte genast köper allt så är det bra att känna till hur och när ni kan få hjälp då er rörelse ändras och växer.