Tjänster

Best Bokföring Ab producerar tjänster för ekonomifunktionen.
Vi erbjuder yrkesmässigt kunnande och förtroendefull skötsel av ärenden,
genom att dra nytta av tidsenliga och pålitliga arbetsmetoder.
Vi vill genom vår arbets- och erfarenhetsinsats påverka våra kunder i
positiv riktning och så att de kan koncentrera sig på att sköta sin egen
affärsrörelse.

Redovisningstjänster och skatterådgivning
 • bokföring
 • bokslut
 • momsberäkning
 • periodskattedeklarationer
 • skattedeklaration och registrering av bokslut
 • rapporter
 • fakturering och reskontraövervakning
 • elektronisk ekonomiadministration
  Skattekonsultering
 • skatteplanering och –optimering
 • ändringsansökningar av förskottsskatter
 • planering av dividendutdelningar och årsanmälningar till skattemyndigheten
 • granskning och rättelser av beskattningen
 • uppföljning av skattekontot
 • ansökan av förhandsbesked
 • bemötanden till skattegranskningar
 • generationsväxlingar
     
Företagsarrangemang
 • bolagsbildningar
 • ändringar av bolagsform
 • upplösning av bolag
 • fusioner och delningar
 • företagsaffärer
  Juridiskatjänster
 • handelsregisterärenden
 • köpebrev
 • delägaravtal
 • bolagsavtal
 • hyresavtal
     
 Disponenttjänster
 • skötsel av bostadsfastigheter
 • ekonomiadministrationen
 • hyresövervakning
 • styrelsemöten, bolagsstämmor

 

Anmälningar om byggande
 • entreprenad- och arbetstagaruppgifter till skatteförvaltningen
 • tjänst för företag, bostadsbolag och hushåll
   Löneberäkning
 • löneräkning
 • semesterlöneberäkning
 • postning av lönelistor till arbetstagarna
 • ansökning av olycksfalls- och sjukdagspenning
 • löneintyg
 • tolkning av fackavtal
 • behandling av medlemsavgifter och utsökningar
 • beräkning av arbetsgivarprestationer samt anmälningar
 • årsanmälningar till försäkringsbolag och skattemyndigheten