Best Bokföring Ab

Best Bokföring är en bokföringsbyrå med verksamheten förlagd till Närpes.  Vi producerar tjänster för ekonomifunktionen. Vi erbjuder kunskap och förtroendefull skötsel av kundernas uppdrag genom tidsenliga och pålitliga arbetsmetoder.

Redovisning
Skattekonsultering
Företagsarrangemang
Juridiska tjänster
Disponenttjänster
Löneberäkning

Vi är medlem av Finlands Ekonomiadministrationsförbund r.f. och auktoriserad bokföringsbyrå.